Bảng Giá

# Gói Số like Thời gian Giá tiền
1 Gói Classic 150 31 Ngày 20,000 VNĐ
2 Gói Standard 300 31 Ngày 30,000 VNĐ
3 Gói MobaLike 1 500 31 Ngày 50,000 VNĐ
4 Gói MobaLike 2 700 31 Ngày 100,000 VNĐ
5 Gói Buôn Bán (Trade) 1,000 31 Ngày 150,000 VNĐ
6 Gói Business 1,500 31 Ngày 200,000 VNĐ
7 Gói Professional 2,000 31 Ngày 250,000 VNĐ
1
Bạn cần hỗ trợ?