Đăng ký


Các tính năng hỗ trợ trong phiên bản này
  • Bot cảm xúc có thể tùy chọn ngẫu nhiên
  • Tạo chương trình để like post page hoặc post cá nhân
  • Có thể thiết lập tương tác like theo ý muốn
  • Thiết lập khoảng thời gian giữa các đợt like
  • Số like mỗi đợt

SYSTEM MANAGER

1
Bạn cần hỗ trợ?