Hướng Dẫn Cài Đặt Game


- Tắt hết ứng dụng và anti virus và tường lửa trước khi cài đặt GAME
- Vào game bằng MU.exe để hệ thống Update đầy đủ
- Vào game bằng DuPhong.exe nếu không vào được bằng Main.exe
- Lưu ý : nếu vào bằng DuPhong.exe phải Update thủ công bằng tay phiên bản mới nhất
Tải bản Update mới nhất tại http://muhoanggia.vn/Update.zip sau đó giải nén và copy toàn bộ file vừa giải nén vào thư mục MU
- Trường hợp thử nhiều lần không vào được game hãy gỡ GAME, rs lại máy, rs lại modem mạng và tải lại bản giải nén và cài đặt lại
- Liên hệ BQT hỗ trợ qua Fanpage , Hotline 0972.272.333 , FB cá nhân , forum , group...
- Mở TeamView hỗ trợ cài đặt từ xa trong thư mục MU < HoTroCaiDat.exe > hoặc tải tại http://muhoanggia.vn/HoTroCaiDat.exe